פרסים

פרסים כספיים

מקצוע מגדר 1200 ₪ 600 ₪ 400 ₪
ק.לגובה גברים 2.26 2.17 2.13
ק.לגובה נשים 1.90 1.84 1.80
ק.למרחק גברים 7.95 7.60 7.45
ק.למרחק נשים 6.60 6.30 6.15
ק.במוט גברים 5.55 5.40 5.20
ק.במוט נשים 4.45 4.10 3.95
ק.משולשת גברים 16.60 16.25 16.05
ק.משולשת נשים 13.90 13.60 13.40


פודיום:
מקצוע מגדר מקום 1 מקום 2 מקום 3
שליחים 4*100 גברים 4000 ש"ח 2000 ש"ח 1000 ש"ח
קפיצות גברים ונשים 200 ש"ח 150 ש"ח 100 ש"ח


טבלת הפרסים לזרים