פרסים

פרסים כספיים

מקצוע מגדר 1000 ₪ 600 ₪ 400 ₪ 200 ₪
ק.לגובה גברים 2.25 2.17 2.11 2.08
ק.לגובה נשים 1.91 1.85 1.81 1.77
ק.למרחק גברים 7.80 7.60 7.45 7.30
ק.למרחק נשים 6.40 6.30 6.15 6.00
ק.במוט גברים 5.60 5.42 5.22 5.12
ק.במוט נשים 4.10 4.04 3.93 3.83
ק.משולשת גברים 16.70 16.25 16.05 15.75
ק.משולשת נשים 14.40 14.00 13.60 13.30
הפרסים בטבלה לישראלים בלבד
טבלת הפרסים לזרים