פרסים

פרסים כספיים

מקצוע מגדר 1200 ₪ 600 ₪ 400 ₪
ק.לגובה גברים 2.26 2.18 2.12
ק.לגובה נשים 1.90 1.84 1.80
ק.למרחק גברים 7.95 7.60 7.45
ק.למרחק נשים 6.60 6.30 6.15
ק.במוט גברים 5.55 5.40 5.20
ק.במוט נשים 4.45 4.10 3.95
ק.משולשת גברים 16.60 16.25 16.05
ק.משולשת נשים 13.90 13.60 13.40


פודיום:
מקצוע מגדר מקום 1 מקום 2 מקום 3
קפיצות גברים ונשים 400 ש"ח פרס פרס


טבלת הפרסים לזרים