לוח זמנים

6.6.2017 ירושלים

שעה נשים גברים יחד
16:00 ק.במוט - אתנה    
16:05 ק.משולשת ק.משולשת  
16:10     ק.לגובה ילדים עד גיל 15
18:00     טקס פתיחה
18:05 ק.לגובה    
18:10 ק.למרחק    
18:55     ריצת ילדים - 40
19:00   ק.במוט  
19:30   ק.למרחק  
19:35   ק.לגובה  
21:10 א.ישראל ב- 3,000 לותיקים    
21:40   א.ישראל ב- 3,000 לותיקים