לוח זמנים

6.8.2020 תל אביב

שעה נשים גברים
16:45   קפיצה במוט 
17:00 קפיצה משולשת
קפיצה משולשת
17:30 100 משוכות קפיצה לגובה
17:45   110 משוכות
18:10 טקס פתיחה
18:20 קפיצה לרוחק
100 משוכות גמר
קפיצה לרוחק
18:35   110 משוכות גמר
18:45   100 - מקצה 1
18:50   100 - מקצה 2
18:55   100 - מקצה 3
19:00 קפיצה במוט 100 - מקצה 4
19:10 100 - מקצה 1  
19:15 100 - מקצה 2
קפיצה לגובה
 
19:30 800   
19:40   800  A
19:45   800  B
20:00   100 גמר
20:10 100 גמר  
20:25   400  משוכות
20:35 400  משוכות  
20:50 1500  
21:00   1500